Hotline: 021.203.61.15 (L-V 09:00 - 18:00)

Politica de confidenţialitate

 

Despre această Politică de confidenţialitate:

Prezenta Politică de confidențialitate („Politica”) explică modul în care Asociația MagiCAMP prin site-ul web www.magicshop.ro (denumită în continuare: ”MagiCAMP”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. MagiCAMP se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.
Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, Asociația MagiCAMP prin site-ul web www.magichop.ro este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.
În cazul în care trebuie să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter personal sau această Politică, foloseşte următoarele date de contact:

MagiCAMP este o asociație cu sediul social situat în Brănești 137055, Strada Nouă nr. 12, cod unic de identificare 33481989, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 8/25.06.2014, reprezentată prin Andreea-Ioana Brînzoiu, în calitate de Vicepreședinte („MagiCAMP”, „noi” sau „noastre”)
Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezi în legatură cu orice probleme referitoare la protecția datelor tale cu caracter personal):
Prenume și nume: Andreea Nechita
Adresa corespondență: str. Vasile Lascăr nr. 48-50, ap 1, sector 2, București
Adresa de email: [email protected]

 

Formularul din pagina de contact disponibil AICI.

 

Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?

Noi colectăm informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau asociația noastră (de ex. când cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, când ne contactezi prin formularul din pagina de contact, când te abonezi la newsletter sau furnizezi feedback despre bunuri şi servicii etc.).
Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite produse sau completezi un anumit formular.

Vei găsi mai multe informații despre situațiile și circumstanțele pentru colectarea informațiilor tale cu caracter personal de mai jos în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal? Reţine că acestea sunt doar informații despre modalitățile posibile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le poți întâlni vizitând site-ul web www.magicshop.ro, efectuând o achiziție la noi sau utilizând serviciile noastre. În fiecare caz, vei primi informații suplimentare clare despre scopul prelucrării datelor tale și, în unele cazuri, vom avea în plus nevoie de consimțământul tău explicit.

Toate informaţiile tale cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de MagiCAMP şi/sau partenerii noştri de încredere.

Ce informaţii colectăm direct de la tine?

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii MagiCAMP sunt următoarele: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de plată, adresa de livrare sau alte informaţii de plată pe care le furnizezi când completezi formulare pe site-ul web www.magicshop.ro sau când corespondezi cu noi prin telefon sau email, istoricul tău de achiziţii de produse şi servicii şi informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi prin achiziționarea de produse de pe site.

Ce drepturi de confidenţialitate ai?

Reţine că ai dreptul, în orice moment, să soliciţi de la MagiCAMP următoarele:

 • să îți asigure accesul la informaţiile tale cu caracter personal

Poţi întreba MagiCAMP ce date cu caracter personal despre tine sunt folosite și să soliciţi accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, ai dreptul să cunoști scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

 • să îţi pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem

Ne poţi contacta dacă doreşti o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal.

 • să soliciţi rectificarea datelor introduse greşit

Dorim să asigurăm că informațiile tale cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Poţi cere MagiCAMP să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

 • să soliciţi ştergerea informaţiilor cu caracter personal

Ne poţi cere să oprim prelucrarea sau chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre tine. În cazul în care informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a MagiCAMP faţă de tine, MagiCAMP ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca MagiCAMP să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea ta nu poate fi gestionată.

 • să restricționezi accesul MagiCAMP și/sau al terților la datele tale privind anumite procese sau în totalitate

Dacă ai contestat exactitatea datelor tale sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ai obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care MagiCAMP le consideră legitime, ai dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor tale cu caracter personal.

 • să depui o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele tale

Reţine că ai dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care MagiCAMP îl consideră legitim. În plus, ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.

 • să soliciţi transferul datelor tale către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau este realizat prin mijloace automate, ai dreptul de a solicita MagiCAMP să îţi transmită datele unui alt operator.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale MagiCAMP din secțiunea Despre această Politică de confidențialitate de mai sus.

Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.
Unele date sunt încă stocate pe suport de hârtie, dar tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT partenere, stocăm datele pe serverele furnizorilor noştri de servicii de încredere.

MagiCAMP distribuie datele mele terților?

Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru MagiCAMP, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.
Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere care întreţin sistemele IT sau îţi furnizează servicii în numele MagiCAMP. De exemplu, în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare, newslettere, informări cu privire la Proiecte etc. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Cât timp îţi păstrează MagiCAMP datele cu caracter personal

MagiCAMP nu va păstra datele tale cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. Mai multe informații despre perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de date pot fi găsite în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Folosim datele tale cu caracter personal într-un număr de moduri diferite, în principal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care MagiCAMP le are faţă de tine, dar uneori şi pentru îmbunătăţirea experienţei tale la cumpărături şi pentru marketing direct, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare, newslettere, informări cu privire la Proiecte etc..

Prelucrarea comenzilor și furnizarea serviciilor

Când efectuezi o achiziţie personal într-unul din magazinele MagiCAMP sau prin site-ul web www.magicshop.ro, în funcţie de cazul respectiv, ai putea fi solicitat să furnizezi anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziţiei tale. Această situaţie va avea loc în special dacă, pe lângă achiziţia produselor MagiCAMP, decizi să foloseşti unul dintre servicii, precum livrarea sau montajul. De asemenea, pentru a prelucra comanda ta asigurând că informaţiile cu caracter personal şi financiare furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terţilor de încredere pentru a asigura că plata ta este sigură şi că detaliile tale nu sunt folosite în mod fraudulos. Dacă doreşti să plăteşti pentru bunuri şi servicii online, MagiCAMP va solicita informaţii legate de plată, precum numele şi adresa de facturare.

Pentru a asigura că produsele și serviciile pe care le cumperi de la MagiCAMP sunt livrate la adresa corectă, colaborăm cu parteneri externi de încredere și le distribuim unele dintre informațiile tale cu caracter personal necesare pentru furnizarea respectivelor servicii (de exemplu, numele, adresa de livrare și preferințele de livrare pe care ni le-ai prezentat, cum ar fi ora la care doreşti să primeşti o livrare).

Serviciul de Formular de contact

În cazul în care ne contactezi prin Formular de contact sau prin orice mjloc de comunicare disponibil, vom avea nevoie de informaţiile tale de contact pentru a soluţiona problema cu care te adresezi MagiCAMP. Acestea vor fi utilizate numai în acest scop. În anumite cazuri, vom utiliza servicii ale terţilor cărora le încredinţăm datele tale numai în măsura în care vor fi necesare pentru soluţionarea cazului tău (de ex. furnizori de servicii de livrare etc.), după cum sunt descrise în secțiunea intitulată MagiCAMP distribuie datele mele terților? În acest caz, aceştia pot fi furnizori de servicii de transport şi asamblare, precum şi furnizori de sisteme IT care funcţionează în cadrul asistenței tehnice.

Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, MagiCAMP utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul tău și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru poţi căuta fără dificultate și îţi putem arăta rezultatele relevante pentru tine. Fișierele cookie de pe site-ul www.magicshop ne arată ce te interesează pe tine şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.
Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

 • Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru: a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică, a reţine ce ai adăugat în coşul de cumpărături, a reţine în ce etapă a comenzii te afli.
 • Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale, reţinând detaliile tale de conectare pentru a menţine siguranţa conexiunii atunci când eşti conectat şi asigurând aspectul unitar al site-ului.
 • Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem, îmbunătăţind experienţa utilizatorului.
 • Cookie-uri de re-direcționare, de semnalare (targeting cookies). Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta MagiCAMP să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja www.magicshop.ro. Îţi permit să distribui şi să apreciezi conţinut. Dacă alegi să nu foloseşti module cookie când vizitezi site-ul, unele funcţii şi pagini nu funcţionează aşa cum e de aşteptat. De exemplu, nu vei putea folosi lista de cumpărături.
 • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.
 • Cookie-urile stocate pe calculatorul tău pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web sau deschizi un email pe care ţi-l trimitem. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browserului tău apăsând pe „Help” în același meniu al browser-ului.
 • MagiCAMP prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul tău. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre tine vor fi prelucrate şi vă vom informa despre drepturile voastre. Poţi afla mai multe informaţii despre cookie-uri aici.

Alte site-uri web

Site-ul web www.magicshop.ro poate conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

Marketing

MagiCAMP îți va trimite informaţii despre produsele şi serviciile noastre care te-ar putea interesa. Ai dreptul în orice moment să ne opreşti ca să nu te mai contactăm în scopuri de marketing sau celelalte scopuri sau să nu mai oferim informaţiile tale altor parteneri ai MagiCAMP. Dacă nu mai doreşti să fii contactat în scopuri de marketing, apasă butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru (e-mail/newsletter).

Alte informații cu caracter personal furnizate MagiCAMP

În mod voluntar, poți furniza MagiCAMP informații cum ar fi preferințele tale pentru produse, motivele pentru care cumperi un produs, date despre familia ta și stilul de viață – datorită acestui fapt, putem afla mai multe despre preferințele tale la cumpărături și putem îmbunătăți experiența ta la cumpărături.
Poți furniza aceste informații și atunci când completezi formularul de garanție pentru produsul cumpărat, după caz.
În fiecare din cazurile de mai sus, vom încerca întotdeauna să îţi furnizăm informaţii sigure cu privire la prelucrarea datelor tale.

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, fără datele menționate nu vom putea îndeplini scopul pentru care ţi le solicităm, respectiv să achiziționezi produsele aflate pe site-ul www.magicshop.ro.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele tale include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru.
În condițiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică intră în vigoare la 20 martie 2020.
Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.